logo witryny
» o Firmie    » Warunki sprzedaży    » Kontakt    » Blog   

Oferta
» Książki
» Nasiona

Uwaga!

Do wysłanych nasion dołączamy zalecenia dotyczące ich przedsiewnego przygotowania i siewu.


   

Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY NASION:

 1. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Przyjmujemy zamówienia pisemne (poczta, fax.) jak również telefoniczne. Zamówienia realizowane będą wg kolejności ich wpływu, do wyczerpania zapasu. Oferowany asortyment może być nie w pełni dostępny w danym sezonie, z uwagi na nieurodzaj lub nieodpowiednią jakość nasion czego w chwili wydawania cennika nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Firma DENDRONA nie ponosi więc odpowiedzialności za nie zrealizowanie lub tylko częściową realizację zamówienia.

 2. Złożenie zamówienia bez względu na jego formę (pismo, fax., telefon) jest jednoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży.

 3. Przy wartości zamówienia powyżej 150zł. do ceny nasion nie doliczamy kosztów wysyłki. Do zamówień o wartości poniżej 150zł doliczamy faktyczne koszty wysyłki i pobrania pocztowego.
 4. Minimalna ilość nasion każdego zamawianego gatunku drzew i krzewów wynosi 10g, a w przypadku bylin 1g. Dla gatunków oznaczonych gwiazdką(*) akceptujemy zamowienie 1g. Prosimy zwracać uwagę na podaną w cenniku masę 1000 nasion, a w cenniku bylin na ilość nasion (w gramach) potrzebną do uzyskania 1000 sadzonek.

 5. Cennik zawiera trzy ceny brutto (wliczone 3% VAT) : dla ilości od 10g do 99g oraz dla ilości powyżej 100 g. do 999g i powyżej 1000g (1kg).

 6. Cennik zawiera termin dysponowania nasionami dla poszczególnych gatunków, wynika on z terminu zbiorów. Jest to jednocześnie orientacyjny najwcześniejszy termin realizacji zamówienia dla danego gatunku. Zamówienia prosimy składać z wyprzedzeniem, zostaną one zrealizowane w terminie wskazanym na zamówieniu, (termin póŸniejszy niż z cennika) lub jeżeli brak jest dyspozycji co do terminu realizacji nasiona - w terminie dysponowania nasionami.

 7. Nasiona są przechowywane na sucho i nie są przez firmę DENDRONA przysposabiane do siewu (stratyfikacja , skaryfikacja, jaryzacja itp.).

 8. Nasiona pochodzenia krajowego badane są w naszym laboratorium lub w stacji oceny nasion pod kątem czystości i żywotności. Cennik zawiera minimalną gwarantowaną jakość przy podanej cenie. Jeżeli jakość dla konkretnej partii dla danego gatunku odbiega od gwarantowanej, wtedy nasiona sprzedajemy po niższej cenie, obniżonej proporcjonalnej do spadku jakości. Podana na opakowaniu żywotność nasion jest wynikiem oceny laboratoryjnej tak więc firma DENDRONA nie gwarantuje wschodów odpowiadających tej informacji.

 9. Do nasion kwalifikowanych dołączamy wypis z świadectwa kwalifikacyjnego materiału szkółkarskiego. Wszystkie nasiona oferowane w cenniku przeznaczone są do celów nie leśnych. Dysponujemy również nasionami do celów leśnych, zainteresowanych prosimy o kontakt.

 10. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko wyników oceny laboratoryjnej i uznane będą na podstawie świadectwa oceny nasion przedłożonego przez nabywcę, wykazującego żywotność rażąco odbiegającą od deklarowanej przez firmę DENDRONA.

 11. Odpowiedzialność firmy DENDRONA wynikająca z realizacji zamówienia i związanych z tym ewentualnych zaniedbań lub pomyłek ograniczona jest wyłącznie do kwoty zapłaconej firmie DENDRONA za zakupione nasiona i to w każdych okolicznościach oraz bez względu na rodzaj, powód i wielkość poniesionych strat.

WARUNKI SPRZEDAŻY KSIĄŻEK:

 1. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Przyjmujemy zamówienia pisemne (poczta, fax.) i telefoniczne. Zamówienia realizowane będą wg kolejności ich wpływu, do wyczerpania zapasu.

 2. Termin realizacji zamówienia to około dwa tygodnie od momentu rejestracji.

 3. Podane w ofercie ceny nie zawierają kosztu wysyłki i pobrania pocztowego, oznacza to, że do wartości książek doliczamy faktyczne koszty wysyłki według cennika Poczty Polskiej.

Copyright © - 2001 Dendrona Sp. z o. o. - wszelkie prawa zastrzeżone created by mGoods.eu